A- A A+
Belépés     


akad wide

Mezei István újságíró 
mezei istvanMezei István Öreglakon született 1946-ban. A gimnáziumot az első fonyódi évfolyamon kezdte, s itt érettségizett 1965-ben. Ezt követően a pécsi főiskolán magyar-történelem szakos tanári oklevelet szerzett, majd az Eötvös Lóránd Tudományegyetem történelem szakát is elvégezte, miközben a fonyódi járási könyvtárban dolgozott. Tanított a boglári kertészeti iskolában, s munkája mellett harminc éven át az idegenforgalomban is dolgozott nyaranta. 
Az 1970-es évek végétől kapcsolódott be az újságírásba, cikkei jelentek meg a Somogyi Néplapban, a Somogyországban, a Somogyi Krónikában, majd később a fonyódi lapokban. Az országos lapok közül a Pesti Hírlapot, a Napi Ászt balatoni hírekkel látta el. Leginkább publicisztikákat, riportokat, tudósításokat és portrékat írt. Legfontosabb írásai közé tartozik az az ötven portré, amelyet fonyódi emberekről írt. Versei, novellái ma leginkább egy internetes közösségi oldalon jelennek meg

Fonyód Ásványvíz Kft. 
asvanyviz kftFonyód határában 1957. július 1-én a kőzetrétegek között több vízadó réteget, földalatti forrást is felfedeztek. A kutatások lezárását követően a szakemberek a felfedezett értékes vízkészlet palackozása mellett döntöttek. A nagy volumenű beruházások eredményeként 1964-ben megkezdte működését az első Fonyódi palackozóüzem. A folyamatos minőségi termék előállításával a Fonyódi márka 1972-ben elnyerte a Kiváló Áruk Fóruma védjegy-címet. A korszak egyik legendás üdítőitala a „Bambi” is a fonyódi céghez fűződik. 
1995-ben a termelés bővítéséhez új kutakat létesítettek, teljesen új palackozó csarnokot építettek, amelyek az azóta tartó fejlesztésekkel együtt világszínvonalon biztosítják a termelés biztonságát, a forrás- és ásványvíztermékek minőségét és tisztaságát. 
A Fonyódi Ásványvíz Kft. úttörő szerepet vállalt, amikor 1990-es évek második felében a hazai gyártókközül elsőként, a natúr szénsavas és szénsavmentes termékek mellet, az ízesített ásványvíz gyártása mellett döntött. A Társaság 2009-ben natúr termékcsaládjával, majd 2010-ben ízesített termékeivel nyerte el a Magyar Termék Nagydíj kitüntető címet. 
2013-ban, a modern piaci viszonyokhoz igazodó, de a múltat idéző, „békebeli” ízvilággal fejlesztették és bővítették ki termékkínálatát, mely ismét a Magyar Termék Nagydíj győztese lett. 
A jelenleg 100%-os horvát tulajdonban lévő, fonyódi székhelyű, több telephelyes vállalat országosan mintegy 43 főnek biztosít munkalehetőséget. Többműszakos munkarendben a munkavállalók száma meghaladja az 50 főt, melynek 60%-a Fonyód város és vonzáskörzetének lakosai. 
A Fonyódi termékek logójukban és címkéjükön viselik és hirdetik származásukat, eredetüket, mellyel Fonyód város nevének öregbítéséhez is hozzájárulnak kifejezve a Balaton közelségének élményét és a forrás- és ásványvizek természetességét.
Az idén  50 éves fonyódi márka, fél évszázada öregbíti Fonyód Város hírnevét, helyi értéket teremt, innovatív márkaépítésével felkelti a fiatalok érdeklődését, munkalehetőséget, megélhetést biztosít a város lakosságának.

Varga István könyvtáros 
varga istvanVarga István 1971-ben Nagykőrösön született, érettségi után a helyi könyvtárban kezdett dolgozni, majd munka mellett a szegedi főiskolán és egyetemen szerzett könyvtáros okleveleket. 
Bár apai ágon felmenői 1841 óta éltek Fonyódon, a várossal csak 1995-ben került közelebbi kapcsolatba. Azóta érdekli a település múltja, amely arra ösztönzi, hogy Fonyód történetét kutassa. 
A fonyódi könyvtár vezetésére kiírt pályázatot 1999 nyarán nyerte el, ennek köszönhetően 2000. január 1-től dolgozik itt. 
Törekvései folytán sikerült nyomtatásban megjelentetni az alábbi könyveket:

- A fonyódi öreg fűzfák...,

- Fonyód-fürdőtelep múltja képes levelező-lapokon,

- Adalékok a zsidóság fonyódi történetéhez,

- Szaplonczay Manó élete és munkássága írásai és egyéb dokumentumok tükrében,

- Fonyód anno : Képek a régi Fonyódról,

- László Gábor 1896-os fonyódi naplója,

- Fonyódi útikalauz : emlékhelyek, látnivalók Fonyódon,

- A fonyódi Várhegy. 

Kéziratban lévő munkái között érdemes megemlíteni a régi térképekről, a Fonyódon alkotó festőkről-grafikusokról, a gróf Zichy családról írottakat, amelyek megjelentetését a következő évtizedekben tervezi egyéb dolgozatai mellett. Nevéhez köthetők a városban látható, Fonyód múltját bemutató információs táblák.

Posztumusz: 
Kelemen István gimnáziumi tanár + 1967.10.21. 

Szerdahelyi Imre gimnáziumi tanár + 1967.10.21. 
Mindketten nagymértékben járultak hozzá a város és vonzáskörzete, a fonyódi járás kulturális, oktatási és anyagi életének megszervezéséhez és fellendítéséhez. 
Az 1961-ben létrejött gimnázium szervezeti felépítése, oktató munkájának kialakítása, a tanári kar összetételének meghatározása, az intézmény tekintélyének megalapozása és népszerűsítése jórészt az ő nevükhöz is fűződik. 
Néhai Szerdahelyi Imre matematika - fizika szakos középiskolai tanár, a mai gimnázium elődjének alapító tanára, és egyben első igazgatóhelyettese volt 1967-ben bekövetkezett haláláig. A gimnáziumi oktatás a mai Kesztyűgyár épületében indult meg az akkori fonyódi általános iskola igazgatójának ideiglenes megbízásával, ahol az oktató-nevelő munka szervezése, megalapozása jórészt Szerdahelyi Imre igazgatóhelyettesre hárult. 
1963-tól folyik a gimnáziumi oktatás a mai épületben, ahol a gyarapodó osztályok felfejlesztése, a felnőtt, esti-levelező gimnáziumi oktatás bevezetése új feladatokat jelentett. Az intézmény pár év alatt nagy tekintélyre tett szert és diákjainak sokasága jutott be felsőoktatási intézményekbe, ahol diplomát szereztek. 
Kelemen István matematika-fizika-latin szakos középiskolai tanár 1962-ben került a gimnáziumba tanítani. Korábban a Marcali Járási Tanulmányi Osztályának vezetője volt. Szaktudása, szervezői képességei révén a diákok és tanárok között nagy népszerűségre tett szert. 
Életüket, közmegbecsülésnek örvendő tevékenységüket egy 1967 októberében bekövetkezett tragikus vonatbaleset szakította félbe Balatonfenyvesről Fonyódra jövet. 
Fonyód iskolavárossá történő emelkedését és a környező települések oktatási, kulturális életének fejlődését tevékenységük nagyban elősegítette. Egykori diákjaik százai emlékeznek rájuk hálás szívvel, akik a fonyódi temetőben lévő síremléküket saját erőből a közelmúltban felújították.

Várossá avatás 25. évfordulójára nyújtott kitüntetés 
Fonyód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Fonyód város fejlődése és gyarapodása érdekében az elmúlt 25 évben kifejtett áldozatos és eredményes tevékenysége elismeréseként és köszöneteként, megbecsülése és tisztelete jeléül kitüntetésben részesíti:

Metz József sebész főorvos 
metz jozsef1945-ben született Ibafán, a pécsi egyetemen szerzet általános orvosi diplomát 1971-ben. Ezt követően a mohácsi kórházban dolgozott sebészként, majd 1977-ben érkezett Fonyódra, április 1-től lett a fonyódi rendelőintézet sebész szakorvosa. 
Már két évi fonyódi ténykedése után a rendelőintézet igazgatójának nevezték ki 1979. április 1-jén. 
Kinevezése után a rendelőintézetben szerkezeti átalakításokat kezdett: fűtéskorszerűsítést (gázüzemre helyezés), garázsokat építtetett, bővíttette a rendelőt. 1986-ban felkérte a tanács az alapellátás felügyeletére, s ebben a struktúrában dolgoztak 1997-ig. 1986-ban megszervezte a központi orvosi ügyeletet, amit fokozatosan fejlesztettek (ügyeletes kocsi, ügyeletes nővér, állandó székhellyel). A rendelőintézet 1997 végén visszakerült a fonyódi önkormányzathoz. Így vált lehetővé 1998. január 1-el az Egészségügyi Kht megalakulása Dr. Metz József vezetésével. Ezután jelentős fejlődésen ment keresztül a gyógyintézet. 
2005. év végére önerőből befejeződött az épület beázó nyugati lapostetejének új tetővel való ellátása és a tetőtér beépítése. 2006. tavaszán felújításra, áthelyezésre került a központi ügyelet. 2007-ben az intézmény 195 millió Ft állami és uniós támogatást nyert el. Korszerű orvosi berendezéseket vásárolt és felújította az épület teljes víz- és szennyvízhálózatát. 
A komplex egészségügyi centrum megvalósításának második lépéseként a gyógyintézet eredményes pályázatának köszönhetően megtörtént az épület keleti szárnyának plusz egy emelet, tető- és tetőtér építése, lift beépítés, szigetelés, nyílászárók cseréje, korszerű hűtő-fűtő technológia beüzemelése, napkollektorok segítségével látják el az épületet melegvízzel, valamint korszerű orvostechnikai eszközök beszerzése került sor. A beruházás összköltsége több, mint 382 millió  Ft volt 2011-ben. 
2012-ben újabb pályázatot nyújtott be a gyógyintézet, melyen közel 125 millió forintot nyert egészségfejlesztésre. 
Közéleti tevékenysége is jelentős, hiszen már 1980-ban a nagyközségi tanács tagjává választották, ahol hosszú ideig képviselte az egészségügyet, sőt nagy szerepe volt Fonyód várossá nyilvánításában is. Tanácstagi képviselő 2 x 5 évig, majd önkormányzati képviselő 3 x 4 éven át, a legtöbb szavazattal megválasztva. 
Eddigi munkásságáért megkapta a Somogy Polgáraiért díjat, a Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkeresztjét, és a Fonyód Város Díszpolgára kitüntető címet.

Csutorás László ny. tanár 
csutoras laszloCsutorás László Pakson született 1925-ben, Édesapja a családdal 1926-ban költözött Fonyódra, ahol tanító állást kapott. A pécsi főiskolán szerzett tanító oklevelet 1946-ban. Ezt követően 1987-ig Budapest Főváros Gyermek- és Ifjúságvédelmi Intézet budapesti és alsóbélatelepi nevelőotthonaiban tanított 42 évig, az utolsó négy évben intézetvezető volt. Munkásságáért arany- és gyémánt diplomát kapott. 1988-tól 2005-ig a Podmaniczky-díjas Fonyód Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke volt. 1990–1994-ig Fonyód város alpolgármestere. 
Fonyódért végzett önzetlen munkájáért a városi elismerést 1994-ben kapta meg, 1999-ben Somogy Polgáraiért Díjjal tüntették ki. 
Felvetéseivel, ötleteivel mindig Fonyód fejlődését, szépítését célozta meg. 
Társadalmi munkában végzett vezetése és irányítása alatt a városvédő egyesület az alábbiakkal járult hozzá Fonyód képéhez: 
1988-ban a Walkó kilátó helyreállítása, a fonyódi címer fehér márványba vésetése, 
1989-ben a bélatelepi Ripka kút több évtizedes piszkának a letisztítása, 
1990-93-ban a Zenepagoda megalkotása, 
1990-ben a Polgári áldozatok emlékoszlopa, 
1992-ben az I. és II. világháború fonyódi hősi halottjain emlékművének ötlete, kivitelezőjének kiválasztása, nevek összegyűjtése, 
A március 15-i fáklyás felvonulás hagyományának elindítása, 
A Szaplonczay sétányon a szemközti panorámát bemutató tábla, Papp S. Gábor munkája, 
A Fácános rendbetétele, hasznosítása, emlékoszlopa márványtáblákkal, az egykori templom alapjainak téglával való kirakása, 
Három fonyódi templom éjszakai kivilágítása, 
Szinyei Merse Pál emléktáblája a mai múzeum falán 1997-ben, 
2001-ben a Kettőskereszt állításának az ötlete és egymillió forint hozzájárulás kifizetése, 
szeptember 1-én a Ripka Ferenc-kúton emléktábla a volt budapesti főpolgármesternek, 
Ugyanekkor emléktábla Szaplonczay Manó születési és halálozási évfordulóján, 
2002-ben a 100 éves katolikus templom falán emléktábla elhelyezése, a vasárnapi ünnepi szentmise és a harangjáték közvetítése, 
2002-ben a Balaton Kollégium falán emléktábla állítása, 
Batyus- és Anna bálok meghonosítása, 
Az oroszlános padok ötlete, 
A Testvérvárosi park kialakításának az ötlete, részvétel a kivitelezésben, 
Helytörténeti folyóirat, a Fonyódi öreg fűzfák című könyv elkészítése, 
Az Országzászló elkészítése a buszállomásnál 2003 augusztusában, 
Az egyesület kezdeményezte a Fő utcát a Harmatos utcával, valamint a Csend utcát a Szabadság utcával összekötő lépcsőket, a Birka lépcső kialakítását. 
Bélatelep 110 éves évfordulóján emléktábla- és téravatás 2004-ben. 
Csutorás László otthonában veszi át az elismerést Polgármester úrtól. 
(A kitüntetést 2014. március 15-én adta át neki Hidvégi József polgármester az otthonában, ahol másnap elhunyt.)

Bántó Zsuzsanna gimnáziumi tanár, igazgató 
banto zsuzsannaBántó Zsuzsanna Somogysimonyiból származik, ahová a családja és a gyermekkor számtalan öröme köti mind a mai napig. 
A fonyódi gimnáziumban 36 éve kezdte meg pedagógusi pályáját, azóta él Fonyódon. Tanári munkájában kiemelkedő eredményeket ért el a magyar nyelv és irodalom tanításában, tanítványai személyiségének fejlesztésében. 
Az intenzív szakmai továbbképzéseken túl állandó és folyamatos önfejlesztés, a széleskörű műveltség iránti igényesség jellemezte és jellemzi. Emberi tulajdonságai - határozottság, következetesség, nyíltság, empatikus készség - alapján szavazott számára bizalmat a mindenkori tantestület az igazgatói pályázatokon. Az iskola fennállása óta ő a leghosszabb ideje, 19 éve hivatalban lévő igazgató. 
Már a pályakezdő éveiben is számottevő kulturális tevékenységet végzett.  Színházlátogatásokat szervezett nemcsak a diákok, hanem az érdeklődő fonyódiak számára is. 
1978-tól 25 éven át aktív szervezője volt a tavaszi városi ünnepségekhez kapcsolódó Fonyódi Helikon elnevezésű költő- és olvasótalálkozóknak. Az akkori irodalmi élet jeles képviselői közül Fonyódhoz, a Balatonhoz és Somogyhoz kötődő költőket, írókat, szerkesztőket és művészeket ismerhetett meg a lakosság. Bántó Zsuzsanna 25 esztendőn keresztül mentora, igazgatóként háziasszonya volt ennek a városi rendezvénynek. 
Pályája során sosem a tananyag, hanem a diák állt, s áll mind a mai napig hivatása középpontjában. A gimnáziumban olyan pedagógiai műhelyt irányít, amelyben a közös alkotómunka érvényesül. 
Hozzáértő és művészetpártoló attitűdje miatt szívesen kérték és kérik fel kiállítások megnyitására. 
József Attila gondolata nyomán azt vallja, hogy a kultúra a legnagyobb közösségszervező erő. Az Ottóffy házaspárral együtt elsőként szervezett rendezvényt a Magyar Kultúra Napja alkalmából. 
Rendszeresen írt cikkeket a városi újságba a kulturális élet jelentős eseményeiről és a gimnáziumban folyó munkáról. 
2006 és 2010 között Fonyód alpolgármestereként képviselte a várost, amelynek nevelési-oktatási, kulturális irányvonalának kialakításában, jelenleg, mint a Humán Bizottság külsős tagja vesz részt.
Az iskolai nevelés - oktatás, a hagyományápolás, az értékőrzés, a gyermekek harmonikus személyiségformálásában végzett kiemelkedő tevékenységért 2003-ban Németh László-díjban részesült.

Február 2018
H K Sz Cs P Szo V
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28

 Piac gomb

 

asp kep

 

3d_pano.png

webcam

images/fonyod_galeria.png