A- A A+
Belépés     


akad wide

2015. év sportolója Díj - Szerdahelyi Szonja

Az idei év díjazottja 1999-ben született egy sportszerető fonyódi családban. Kilenc évesen úszóként kezdte sportpályafutását, amely kiegészült a futással, később aquatlon versenyeken való részvétellel, a kezdetektől szép sikerekkel.

Edzőinek javaslatára, akik korán felismerték tehetségét, az úszás és a futás sportágak mellett elkezdett kerékpározni is. Így már készen is állt a mai sportélet egyik legdinamikusabban fejlődő, óriási tömegeket megmozgató, népszerű sportágára, a triatlonra. Megfogadva edzőinek és szüleinek tanácsait, elkötelezte magát ezzel a három sportággal, amiket sikeresen egybegyúrva, rövid időn belül korosztályának egyik legjobb versenyzőjévé nőtte ki magát. Eddigi rövid pályafutása alatt is már szinte felsorolhatatlan eredményekkel és díjakkal rendelkezik. Mindezeken felül meghatározó tagja először az általános iskolánkban, jelenleg pedig gimnáziumunkban a floorball, illetve unihoki csapatoknak, ahol társaival együtt hosszú ideje, mindig ott vannak a diákolimpiák országos döntőin. Kivételes tehetsége mellett szorgalmával is kitűnik kortársai közül. A kitűnő sporteredményei mellett a fonyódi Mátyás Király Gimnáziumban a tanulásban is jeleskedik, ezért is kaphatta meg eddig három alkalommal a „Magyarország Jó tanulója - jó sportolója” címet. 

A 2015. évben elért kiemelkedő eredményei: triatlon országos ranglistán, 6. helyezett; a duatlon országos ranglistán 4. helyezett; a mezei futó Diákolimpia országos döntőjén 3. helyezett; az unihoki Diákolimpia országos döntőjén 2. helyezett; a triatlon Diákolimpia országos döntőjén 1. helyezett. Edzői: Hömöstrei Péter, Ányos Viktor és Hatziharalambus Jorgos.

Fonyód Polgáraiért Díj - Siess Zsuzsa ikonfestő

Siess Zsuzsa 1997-ben hagyta abba női fodrász szakmáját, azóta fest ikonokat. Sokféle családi problémán átsegítette ez a művészeti tevékenység.

Az ikonfestést úgy fejlesztette ki magában, hogy minden örömét megtalálta benne. 
Édesapja az a Siess János volt, aki a fonyódi általános iskolában, s kedvtelésből szentképeket festett. Zsuzsa csak figyelte őt festés közben, de nem nyúlt az ecsethez. 995365_1000754723337292_6082402373142922828_n.jpgA halála után édesanyja őneki adta át apja minden festő holmiját. Tíz év elteltével, 1993-ban azonban történt valami. Amikor nagyobbik fia külföldre utazott dolgozni, úgy gondolta, ajándékként lemásolja valamelyik képet. S mivel az jól sikerült, kedvet kapott a festéshez. Néhány évig másolta a „megörökölt” alkotásokat, s mivel ezek nem elégítették ki teljesen, elkezdte emlékezetből megfesteni a gyermekkori élményeit. Ez 4 évig tartott, s az 5. évben az ikon szó megjelent a gondolatában, ólomsúlyú, erős fizikai fájdalmat okozva a fejében. Nem hallotta, hanem látta a szót.
– Ekkor jelent meg a sugallat – mondja, amit végül is látomásra igazít ki, hiszen látta a szót. A mai napig így van nála: egy jel alapján fog hozzá a festéshez.
Már azon a napon – amikor megjelent előtte az ikon szó képe –, keresni kezdte a fát, mert annyit már tudott róla, hogy fára festett szentképet jelent. Három nap múlva már alkotott, s ez így megy több, mint húsz éve.

Tanfolyamokra, nyári táborokba nem járt, de folyamatosan képezte magát. Az elején még a Népművészeti Múzeumból is kapott írásos útmutatást, egy képzett erdélyi festőtől pedig a gyakorlati alapokra tehetett szert.

Számtalan egyéni és csoportos kiállítás van a háta mögött. Több országos terjesztésű újság, folyóirat mutatta be művészetét.

Szenteket ábrázoló ikonokat ajándékozott 2007-ben a fonyódi római katolikus templomnak, amelyek díszei lettek Isten házának. Messze földről jönnek csodálni a nagyméretű táblára festett képeket.

Fonyód Polgáraiért Díj - Szabó Lajos nyugalmazott református esperes

Szabó Lajos református lelkipásztor 1931-ben született. A teológia elvégzése után, 1955. október 1-én fonyódi, és balatonfenyvesi gyülekezetek segédlelkészi beosztásába helyezték. 1896972_1000755376670560_3853258349978501087_n.jpg1962-től Zala megyében szolgált, de négy év után visszatért, s a Balaton – Déli Missziói Egyházközség lelkipásztorává nevezték ki. Szolgálatát többek között Fonyódon látta el. Nyugdíjazásáig, hivatásához és hitvallásához híven, becsülettel látta el lelkészi szolgálatát. Házasságot kötött Ittzés Virággal, hét gyermekkel áldotta meg őket a Mindenható.

A politikai ellenszélben Szabó tiszteletes nem csak helytállt, de elhivatottsággal, agilis, hétköznapi közszereplésével is életben tartotta a fonyódi gyülekezetet. S mint lelkész keresztelt, konfirmált, esketett, temetett. Egyházközsége ingatlanokkal bővült, a fonyódi gyülekezet pedig lélekszámában növekedett.

1992-ben az egyházmegye gyülekezetei, az esperesi tisztség három jelöltje közül, Szabó Lajost választották meg a Somogyi Református Egyházmegye élére.

Hatvanöt évesen, 1997. január elsején vonult hivatalosan nyugdíjba, összességében mintegy harmincnyolc évi – Fonyódon is végzett - szolgálat után.

Hosszú kutatómunka után megírta a fonyódi protestáns templom építésének történetét.

2010-ben a Dunántúli Református Egyházkerület, munkássága elismeréséül „Pro Pannonia Reformata” díjban részesítette.

Kérem Szabó Lajost esperes urat, vegye át a kitüntetést.

Fonyód Polgáraiért Díj - Haydu Olivér nyugalmazott gimnáziumi tanár

Haydu Olivér 1962-ben szerzett történelem-földrajz szakos tanári diplomát a debreceni tudományegyetemen.

Osztályfőnöki teendőkkel és mindkét szakja művelésével kezdte pályafutását a fonyódi gimnáziumban, ahol nyugdíjba vonulásáig tanított. A munkaközösség vezetőjeként szervezőjévé vált annak a tevékenységnek, amelynek eredményeként kiépülhetett a szaktanterem zártláncú televízióval, kamerával, dia-és írásvetítővel, térképállománnyal, szakkönyvekkel, szemléltető rajzokkal, magnetofonnal.

12821363_1000755746670523_3468769339349205568_n.jpgMinden évfolyam tankönyvének fejezeteihez feladatlapokat készített Fonyód, és számos Somogy megyei település történelmi hagyományainak kutatásával kapcsolatban. A tanulók gyűjtőmunkájára építve több alkalommal rendezett kiállítást a magyar- és egyetemes történelem sorsfordulóinak bemutatására. Az akkori klubhelyiséget megtöltő tárgyi- és írásos dokumentáció több településről vonzott látogatókat. A továbbtanulni szándékozók tudásának gyarapítására elindította tanulóit tanulmányi versenyeken.

Munkaközösség vezetőként rendszeresítette, megszervezte, lebonyolította a történelem házi versenyeket. 1996-ban egyik tanulója megnyerte a „Ki miben tudós?” történelmi versenyt, amelyet több hónapon át a TV is közvetített.

Éveken át működtette a történelem szakkört, egyetemi előkészítő tanfolyamokat vezetett. Felkészítő szaktanárként munkálkodott a nyári tehetséggondozó táborok munkájában, amelyeket a továbbtanulni szándékozók felkészítésére szervezetek.

Tanítványai kiemelkedően szerepeltek a felvételi vizsgákon, az egyetemeken középiskolai órai vázlatait is használni tudták. Közülük ma már több professzor is van.

A szakma elismerését jelzik a különféle fórumokon előadóként való részvételek, a megemlékezések, ünnepségek lebonyolítására való felkérések, és nem utolsó sorban a vezető tanári elismerés, amely innovatív, eredményekben gazdag szakmai munkáját koronázta meg.

Fonyód Város Díszpolgára cím - Baricz Kati fotóművész

A lengyeltóti születésű fotóművész gyermekkorától fotografál. A fonyódi gimnáziumban érettségizett, majd fényképész szakmunkás bizonyítványt szerzett. A Magyar Fotóművészek Szövetségének tagja, szabadfoglalkozású fotográfus. Többek között Székely Aladár- és Balogh Rudolf-díjas, megkapta a Magyar Fotográfiai Nagydíjat s az André Kertész-ösztöndíj tulajdonosa, a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze, a Somogy megye Polgáraiért díj birtokosa. Budapesten és Fonyódon él. A fotográfia számos műfajában tevékenykedik; divatfotói éppoly egyéni megoldásúak, mint emberábrázoló kreatív fotográfiái vagy szociofotói. Foglalkozott fotóoktatással, tankönyveket írt és számos egyéni és csoportos kiállításon vett részt Somogyban is. 

12821364_1000756320003799_1380140111835067800_n.jpg

A Fonyódon töltött kezdeti időkről így vall: „Örömmel emlékszem azokra a vasárnapokra, amikor anyám elegánsan felöltöztetett bennünket és a család sétára indult. Gyakran a séta utolsó állomása az öreg mester fotóműterme volt. Szerettem ott lenni, nem szerettem, ha fényképeznek, jobban érdekelt a kép, amelyet az üveglapon a nagy fekete lepel alatt láthattam… 12 éves lehettem, amikor jó bizonyítványomért egy boksz-gépet kaptam szüleimtől ajándékba. Azóta fotografálok, szinte mindig magamnak.” A legendás fonyódi fotóst Honti Istvánnak hívták, fényképei ma már értékes helytörténeti dokumentumok.

Baricz Kati – ami a fotográfiát illeti - eljutott a csúcsra, tehetséggel, elhivatottsággal. Fényképei tipikus női képek; érzékeny, oldott képek, nem technikai trükközések, nem szájbarágós, elméletszagú képdokumentumok.

Mint mondja: „A fényképezés számomra különleges szenvedély mindenféle megfelelési kényszer nélkül. Útkeresés önmagunk megfejtéséhez. Gyermekkorom óta, már több mint ötven éve hű társam a fényképezőgép. Érdeklődésem középpontjában olyan emberek állnak, akiknek a sorsa valamiért érdekes számomra, akik érzelmileg megérintenek, akiknek látványa megmozgatja fantáziám, akiket a fényképezés szertartása alatt egyre közelebbről megismerhetek.”

Február 2018
H K Sz Cs P Szo V
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28

 Piac gomb

 

asp kep

 

3d_pano.png

webcam

images/fonyod_galeria.png